Wróć

Dział hydrologii i ekologii

Kierunkiem aktywności działu jest kompleksowe badanie komponentów środowiska (badanie hydro-meteorologicznych oraz ekologicznych warunków miejscowości), tworzenie i opracowanie rozwiązań projektowych, w celu zapobieżenia  oraz minimalizacji ewentualnych negatywnych wpływów, wynikających podczas budowy oraz eksploatacji obiektów.

Podstawowymi zadaniami działu są:
- wykonanie inżynieryjno-ekologicznych badań;
- wykonanie inżynieryjno-hydrometeorologicznych badań;
- tworzenie postępowań z celem zmniejszenia wpływu negatywnego na środowisko;
- ocena ekologiczna oraz ekonomiczna decyzji projektowych.

Badania inżynieryjno-hydrometeorologiczne dają możliwość badać warunki hydrometeorologiczne miejscowości oraz prognozowania możliwych zmian w wyniku interakcji z obiektem. 

Podstawowymi badaniami inżynieryjno-hydrometeorologicznymi są: ocena zasobów wodnych, otrzymanie potrzebnych i wystarczających materiałów oraz danych do podejmowania projektowych decyzji , w tym wybor lokalizacji obiektu budowania i ochrona inżynieryjna przed niesprzejającymi hydrometeorologyjnymi warunkami również określenie warunków bezpiecznej eksploatacji konstrukcji w przyszłości. 

Głównymi badaniami inżynieryjno-ekologicznymi są: badanie i analiza aktualnego stanu składników naturalnych (powietrza, gleby, wód powierzchniowych oraz gruntowych, itd.), tworzenie i opracowanie wstępnej prognozy potencjalnych zmian negatywnych w środowisku naturalnym a sztucznym, również tworzenie i opracowanie propozycji jak i zaleceń dotyczących zapobiegania i zmniejszania negatywnych skutków, wymaganych podczas następujących rozwiązań projektowych. 

W czasie dokonywania oceny wpływu na środowisko, są wziąte pod uwagę tematy bezpieczeństwa ekologicznego w związku z zaproponowaną działalnością gospodarczej.

Zasadniczym celem działu jest ocena wpływu na środowisko przyjętych rozwiązań projektowych o budowaniu i eksploatacji obiektów, ocena efektywności rozwiązań technicznych oraz wydarzeń w celu eliminacji ewentualnych negatywnych skutkw dla naturalnego rodowiska rwniesla zdrowia ludzi.

Dział ma rozwiązania projektowe z elementami przepisów ochrony środowiska, które powinne być wziąte pod uwage podczas realizacji oraz kontroli płanowanej działalności.

Podczas projektowania jest wykorzystane oprogramowanie certyfikowane oraz wyposażenie, które umożliwia wykonywać prace badawcze na wysokim poziomie i z wysoką jakością.

Ipit