Wróć

Dział kolei i stacji

Dział kolei i stacji jest głównym działem instytutu.

Główne zadanie – przyjęcie decyzji w zakresie projektowania infrastruktury kolejowej. 

Zakresy działalności w obszarach projektowania infrastruktury transportowej
     1.  Linii kolejowe, stacje oraz tory:
- nowe linii kolejowe;
- dodatkowe główne tory na już istniejących liniach kolejowych; 
- rozwój stacji oraz węzłów kolejowych;
- zewnętrzne i wewnętrzne kolei przedsiębiorstw przemysłowych;
- nowe przejazdy kolejowe i rekonstrukcja istniejących.
     2.  Obiekty pomieszczeń pasażerskich:
- perony oraz stacje pasażerskie, przejścia dla pieszych.
     3.  Obiekty infrastruktury transportowej (miejskiej):
- kolei tramwajowe.
     4.  Projektowanie urządzeń utrzymujących.
     5.  Obiekty zapewniające potrzeby zabudowy:
- bazy montażu;
- miasteczka wachtowe;
- place ładunkowe.

Głównym zadaniem działu jest stworzenie dokumentacji dla kierunków:
- budowa nowych linii kolejowych ogólnego i nieogólnego korzystania, torów podjazdowych prowadzących do przedsiębiorstw przemysłowych;
- budowa drugich torów kolejowych;
- rekonstrukcja istniejących odcinków torów kolejowych oraz osobnych torów podjazdowych;
- przebudowa podłoża gruntowego torów kolejowych, obejmujący projektowanie indywidualne w trudnych warunkach klimatycznych oraz inżynieryjno – geologicznych. 

Specjaliści wykonują takie prace jak:
1.    Zamiary i badania podłoża gruntowego, górnej części konstrukcji torów oraz infrastruktury kolejowej;
2.    Projektowanie planów oraz profilu wzdłużnego;
3.    Projektowanie górnej zabudowy torów, w tym konstrukcji bezbalastowe;
4.    Projektowanie typowe oraz indywidualne podłoża gruntowego z warunkami złożonymi, na terenach ze zwiększoną aktywnością sejsmiczną, złożonymi warunkami inżynieryno – klimatycznymi oraz inżynieryjno – geologicznymi w strefie wiecznej zmarzliny;
5.    Projektowania urządzeń odwodniających oraz drenaż;
6.    Ochrona iżynieryjna terenów i konstrukcji przeciw niebezpiecznych procesów geologicznych;
7.    Stabilizacja osuwisk oraz urządzenia ścian oporowych;
8.    Zabiezpieczenie stoków i osuwisk;
9.    Wzmocnienie stoków na terenach zagrożonych osuwiskami;
10.   Projektowanie ścian podporowych oraz konstrukcji utrzymujących;
11.   Obliczenia stabilności podłoża gruntowego;
12.   Realizacja nadzoru autorskiego za zabudową obiektów;
13.   Badanie i analiza projektów obiektów liniowych transportu kolejowego.

Automatyzacja pracy
Podczas wykonania prac projektowych, koncentrujemy się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym: automatyzacja prac projektowych oraz dokumentacji. 

Projektowanie planu, profilu wzdłużnego oraz poprzecznego, jest wykonane na podstawie modelu numeracyjnego terenu w programi Autodesk Civil 3D, co pozwala zobaczyć i stworzyć  mnóstwo opcji planów oraz profilów tras wzdłużnych, skracając czas projektowania.

Obliczenie stabilności podłoża gruntowego jest wykonane w programie geotechnicznym GEO5.

Specjaliści działu orientują się na nowoczesnych i oszczędnych technologiach w budownictwie, remontach oraz obsługiwaniu technicznym kolei, wprowadzeniu efektywnych rozwiązań podczas wykonania prac projektowych dla zabudowy, rekonstrukcji i remontu kapitalnego obiektów infrastruktury transportu kolejowego. 

Ipit