Dział Badań

Struktura działu:
- geodezja
- geologia
- badania

Inżynieryjno – geodezyjne badania obejmują:
- tworzenie sieci geodezyjnych róźnych klas dokładności;
- inżynieryjno – geodezyjne badanie linii kolejowych oraz dróg samochodowych, linii komunikacyjnych, rurociągów magistralnych, budynków i konstrukcji;
- kameralne i przydrożne kablowanie obiektów liniowych;
- specjalne typy prac podczas rekonstrukcji oraz zabudowy linii kolejowych, dróg samochodowych, budynków i konstrukcji;
- wykonanie badań.

Wykonanie badań geodezyjnych a następnie przetwarzanie otrzymanych danych – bardzo ważna część prac projektowych, która wpływa nie tylko na jakość ale i na szybkość stworzenia projektu.

Badania inżenieryjno- geologiczne są potrzebne dla podejmowania decyzji podczas projektowania obiektów, biorąc pod uwagę następujące czynniki:
- osiadanie gruntu;
- miejsc zatopienia;
- osuwisk różnych rozmiarów;
- zjawisk krasowych itp.

Zebrana i przetwarzona informacja podczas prac inżynieryjno-badawczych, zapewnia wytrwałość i stabilność projektowanych budynków i konstrukcji jak również bezpieczną eksploatację.

Prace inżynieryjno – geologiczne obejmują badania wyrobiska podziemnego oraz ich aprobacja, prowadzenie sondowania statycznego.

Prace kameralne są dla otrzymania i przetwarzania danych oraz materialów badań fizyko-matematycznych, deformacyjnych a także cech wytrwałości gruntu, opiniowanie warunków inżynieryjno- geologicznych dla następującego projektowania.

Grupa badawcza wykonuje analize kompleksowe oraz monitoryng stanu technicznego budynków i konstrukcji; ustala obecny stan techniczny budynków (konstrukcji) oraz ich elementów; otrzymuje dane ilościowe przedstawienie jakości konstrukcji (wytrzymałość, odporność na wysokie temperatury itp. ) z urachowaniem zmian. 

Podczas prac z materialami, fachowcy działu korzystują z AutoCAD Civil 3D, który daje możliwość zmniejszyć czas przetwarzania danych, co znacznie poprawi jakość dokumentacji. 

Specjaliści działu przygotowują podstawu do opracowania dokumentacji projektowej po projektowaniu oraz budowaniu nowego, rekontrukcji i rewyposażeniu technicznemu obecnych obiektów liniowych, przedsiębiorstw, budynków oraz konstrukcji. 

Wyposażenie techniczne działu jest przedstawione nowoczesnym sprzętom:
- tachometrami elektrycznymi Nikon Nivo;
- GPS odbiornikami Trimble R7, R8 (L1, L2);
- teodolitami i niwelatorami; 
- taśmami laserowymi Leica;
- wiertnicą „Openok”;
- wiertnicą PBU2.314.

 

Ipit