Назад

ТОВ «ІПІТ» нагороджено Почесною Грамотою Конфедерації будівельників України

6 березня в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відбулося розширене засідання Ради директорів Конфедерації будівельників України.

Традиционно, одним из главных вопросов стало расширение субъектного состава Конфедерации. На этот раз в ее ряды вошли сразу 10 крупных компаний, из которых вошел в Совет директоров ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТА».

Традиційно, одним з головних питань стало розширення суб'єктного складу Конфедерації. На цей раз в її ряди увійшли відразу 10 великих компаній, з яких увійшов до Ради директорів ТОВ «ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ».

Наша компанія ставши членом КБУ, істотно піднімає свої позиції на споживчому ринку, можемо з успіхом заявити про нові можливості і звичайно ж нові звершення, які, очікують нас в майбутньому.

Конфедерація будівельників України – всього профільне об'єднання українського бізнесу, яка за роки існування стала відомою і впливовою організацією, до складу якої входять понад 700 будівельних холдингових компаній і професійних об'єднань і має свої представництва у всіх регіонах України.

Завдяки вступу в Кофедерацію, наші цілі стали більш глобальними, одна з яких – це сформувати комплекс заходів для міжнародного визнання і потенціалу будівельного комплексу України. Розвиток свого потенціалу з метою подальшої інтеграції в європейський і світовий простір, лише один з кроків реалізації нововведень в будівництві.

Ми хочемо жити краще, а значить прийшов час змін, змін в межах наших можливостей!

Ipit