Использование информационных моделей сооружений (BIM)

ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТА» успешно внедряет современные технологии проектирования, основанные на информационном моделировании (BIM).

Визуализация проектных решений

ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТА» успешно использует современные технологии визуализации проектных решений.

Projektowanie dróg kolejowych

Instytut Projektowania Infrastruktury Transportowej Sp. z o.o. wykonuje projektowanie linii kolejowych, stacji/dworców oraz obiektów infrastruktury inżynieryjnej.

Wykonanie badań inżynieryjnych

Dział badań wkonujebadania inżynieryno – geodezyjne oraz prace inżynieryjno geotechniczne dla uzyskania podstawy podczas projektowania.

Projektowanie drog samochodowych

Instytut projektowania infrastruktury transportowej Sp. z o.o. wykonał prace projektowo- badawcze dla przebudowy i zabudowy dróg samochodowych w regionie Biełgorod o calkowitej długości 30 km.

Ponad 9 lat „INSTYTUT PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ’ Sp. z o.o. („IPIT” Sp. z o.o.) na rynku usług inżynieryjnych i projektowych oferuje Partnerom wprowadzenie nowych rozwiązań inżynieryjnych i technologicznych i wykazuje dodatnią dynamikę rozwoju.

Opracowane przez spółkę projekty mają nowoczesny poziom techniczny, spełniają wymogi wynikające z obowiązujących przepisów oraz wymagania klientów. 
„INSTYTUT PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ’ Sp. z o.o. jest jedna z największych firm projektowych na Ukrainie.

Cenimy w naszych pracownikach dążenie do osiągnięcia wyniku, gotowość do pracy w zespole, brania na siebie odpowiedzialności. Właśnie te cechy pomagają naszym specjalistom w rozwiązaniu ambitnych zadań          „IPIT” Sp. z o.o. w nowoczesnych warunkach.

 

Nasze projekty

Nasze wyniki

Kilometrów torów kolejowych

Kilometrów drog samochodowych

Konstrukcji sztucznych

Obiektów budownictwa lądowego

Ipit