Ponad 7 lat „INSTYTUT PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ’ Sp. z o.o. („IPIT” Sp. z o.o.) na rynku usług inżynieryjnych i projektowych oferuje Partnerom wprowadzenie nowych rozwiązań inżynieryjnych i technologicznych i wykazuje dodatnią dynamikę rozwoju.

Opracowane przez spółkę projekty mają nowoczesny poziom techniczny, spełniają wymogi wynikające z obowiązujących przepisów oraz wymagania klientów. 
„INSTYTUT PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ’ Sp. z o.o. jest jedna z największych firm projektowych na Ukrainie.

Cenimy w naszych pracownikach dążenie do osiągnięcia wyniku, gotowość do pracy w zespole, brania na siebie odpowiedzialności. Właśnie te cechy pomagają naszym specjalistom w rozwiązaniu ambitnych zadań          „IPIT” Sp. z o.o. w nowoczesnych warunkach.

 

Nasze projekty

Nasze wyniki

Kilometrów torów kolejowych

Kilometrów drog samochodowych

Konstrukcji sztucznych

Obiektów budownictwa lądowego

Ipit