Использование информационных моделей сооружений (BIM)

ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТА» успешно внедряет современные технологии проектирования, основанные на информационном моделировании (BIM).

Projektowanie drog samochodowych

Instytut projektowania infrastruktury transportowej Sp. z o.o. wykonał prace projektowo- badawcze dla przebudowy i zabudowy dróg samochodowych w regionie Biełgorod o calkowitej długości 30 km.

Визуализация проектных решений

ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТА» успешно использует современные технологии визуализации проектных решений.

Projektowanie dróg kolejowych

Instytut Projektowania Infrastruktury Transportowej Sp. z o.o. wykonuje projektowanie linii kolejowych, stacji/dworców oraz obiektów infrastruktury inżynieryjnej.

Wykonanie badań inżynieryjnych

Dział badań wkonujebadania inżynieryno – geodezyjne oraz prace inżynieryjno geotechniczne dla uzyskania podstawy podczas projektowania.

Ponad 9 lat „INSTYTUT PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ’ Sp. z o.o. („IPIT” Sp. z o.o.) na rynku usług inżynieryjnych i projektowych oferuje Partnerom wprowadzenie nowych rozwiązań inżynieryjnych i technologicznych i wykazuje dodatnią dynamikę rozwoju.

Opracowane przez spółkę projekty mają nowoczesny poziom techniczny, spełniają wymogi wynikające z obowiązujących przepisów oraz wymagania klientów. 
„INSTYTUT PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ’ Sp. z o.o. jest jedna z największych firm projektowych na Ukrainie.

Cenimy w naszych pracownikach dążenie do osiągnięcia wyniku, gotowość do pracy w zespole, brania na siebie odpowiedzialności. Właśnie te cechy pomagają naszym specjalistom w rozwiązaniu ambitnych zadań          „IPIT” Sp. z o.o. w nowoczesnych warunkach.

 

Nasze projekty

Nasze wyniki

Kilometrów torów kolejowych

Kilometrów drog samochodowych

Konstrukcji sztucznych

Obiektów budownictwa lądowego

Ipit