Wróć

Dział architektury i budownictwa

Dział zajmuje się projektowaniem budynków i konstrukcji różnych przeznaczeń: mieszkalnych i administracyjnych, handlowych, przemysłowych oraz wielofunkcyjnych z róźnych materiałów i konstrukcji.

  Zakres usług w projektowaniu:
- projektowanie obiektów infrastruktury transportu kolejowego;
- projektowanie obiektów infrastruktury transportu samochodowego;
- projektowanie obiektów cywilno – mieszkaniowych;
- Projektowanie obiektów społeczny-kulturowych;
- projektowanie obiektó produkcji rolnej;
- projektowanie obiektów górniczo- wzbogacających przedsiębiorstw;
- wydanie dokumentacji o przebudowaniu istniejących przedsiębiorstw;
- nadzor autorski nad budową obiektów.

Projektowanie jest prowadzone dla różnych budowlanych warunków inżynieryjno – geologicznych, w tym na terenach sejsmicznych, terenach zimnego klimatu oraz zmarzlinach.

Projektowanie jest wykonane za pomocą program Lira, Fok-soft, Monomach, SCAD. Również jest używane  3Dmodeliowanie, które pozwala zapewnić wizualizacje rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych.

Dział realizuje projekty budynków i konstrukcji dla nowej budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji technicznej istniejących przedsiębiorstw we wszystkich branżach rolnictwa, przedsiębiorczości, budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, centrów handlowych oraz rekreacyjnych, sanatoriów, garaży zbiorczych, przedsiębiorstw obsługujących transport kolejowy oraz samochodowy.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie wymog dokumentów normatywnych, biorąc pod uwage  wszystkie potrzeby i życzenia klienta, wyszukiwania najbardziej nowoczesnych rozwiązań inżynieryjnych w bydynkach i konstrukcji zaprojektowanych.

  Tworzenie dokumentacji jest prowdzone w następujących sekcjach:
- rozwiązania architektoniczne (RA);
- konstrukcje żelbetonowe (KŻ);
- konstrukcje metalowe (KM);
- badania inżynieryjne oraz wzmocnienie konstrukcji budowy istniejących budynków;
- analiza techniczna i certyfikacja różnych budynków i konstrukcji;
- nadzor autorski nad budową.

Zgodnie ze stworzoną przez dział dokumentacją są zbudowane i oddane do eksploatacji fabryka produkcji podkładów kolejowych, 3 piętrowa nastawnia dysponująca po kapitalnym remoncie, przebudowany odcinek nadbrzeża Szewczenki, obiekty rozwoju kompleksowego węzla transportowego, peronów pasażerskich i rezerwowe zbiorniki wody, tunel dla pieszych na stacje kolejowej, ekran akustuczny/dźwiękochłonny na drogach kolejowych, odcinki kompleksu załadunku ziarna z dostępem kolejowym.

 

Ipit