Wróć

Kolej Wschodniosyberyjska

Instytut Projektowania Infrastruktury Transportowej Sp. z o.o. wziął udział w stworzeniu projektu kompleksowego „Modernizacja infrastruktury kolejowej Wschodniosyberyjskiej kolei w celu osiągnięcia powiększenia rozwoju przepustowych i przewozowych możliwości ”. Celem projektu jest modernizacja i rozwój infrastruktury kolejowej, w celu powiększenia zdolności przewozowej do roku 2020.

W ramach tej pracy zostały wykonane:

- układ drugich torów z rozwojem stacji sąsiednich;

- układ dwutorowych wkładek;

- przebudowa dwóch stacji z zabudową górki rozrządowej na jednej z nich;

- budowa nowej bocznicy kolejowej;

- zabudowa i rozbudowa 33 rur i 92 mostów;

- układ trójprzęsłowego metalowego mostu na rzece Lena,którego całkawita długość wynosi 352 m;

- wymiana istniającego, zazębiającego, systemu elektrycznej centralizacji typu „EBI Lock950”;

- zaprojektowanie systemu centralizacji mikroprocesorowej typu „EBI Lock950”;

- modernizacja istniejącej infrastruktury kolejowej;

Photos of object

Ipit