Wróć

Budowa bocznicy kolejowej „Ukrgrafit” spółka publiczna

„Budowa bocznicy kolejowej „Ukrgrafit” spółka publiczna (dalej „Ukrgrafit”s.p.), przylegającej do stacji Port-Wielkie Zaporoże Przydniprowskiej drogi kolejowej, za adresą : m. Zaparoże, ul. Wybogska, 5”. 

Projektem jest przywiedziane urządzenie zaprojektowanej bocznicy kolejowej od istniejącego toru załadunku i wyładunku „Ukrgrafit” s.p. z dołączeniem do torów umożliwiających odbiór i wysyłkę stacji Port-Wielkie Zaporoże. 

Fachowcom „IPIT” Sp. z o.o. został wykonany kompleks badań inżynieryjnych, które śa potrzebne dla projektowania. Została wykonana przebudowa istniejących komunikacji inżynieryjnych, znajdujących się w strefie planowanego placu budownictwa. 

Charakterystyka projektowanej bocznicy kolejowej „Ukrgrafit ” s.p.

Parametry techniczne

Wskaćźniki

Pełna długość, km

0,749

Ilość torów

1

Maksymalne nachylenie, %

31

Minimalny promień krzywej, m

200

Rodzaj

spalinowa

Typ lokomotywy:

 

Pociągi towarowe

TGM – 4B

Prędkość pociągu, km/h

5,8

Photos of object

Ipit