Wróć

Dział sanitarno-techniczny

Pracowniki działu zajmują się projektowaniem sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, system ogrzewania i gazowy w różnych obiektach od źródła do konsumenta, system zabiezpieczeń przeciwpożarowych, klimatyzacji i wentylacji powietrza.  

Specjaliści wykonują projektowanie systemów wodociągu i kanalizacji od źródła do kompleksowych systemów oczyszczenia przemysłowych, ścieków po powodzi oraz opadowych, zbiorników zapasu wody, wież ciśnień, pompowni do kanalizacji i wodociągów, stacje uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, przebudowy, modernizacji i rekonstrukcji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, systemów gazowych oraz grzejnych.

Dla budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych konstrukcji są realizowane techniczne, hydrauliczne i techniko – ekonomiczne  obliczenia systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, określione warunkami komfortu cieplnego dla ludzi oraz wymaganiami procesów technologicznych. W rezultacie, tworzenie systemów zużycia energii, rekuperacji i utylizacji energii cieplnej.

Przed tym, jak rozpocząć projektowanie, specjaliści działu dokonują badania istniejących konstrukcji oraz komunikacji dla przyjęcia najbardziej odpowiednich rozwiązań technicznych.

Specjaliści działu dokonują autorskiego nadzoru na wszystkich etapach budownictwa obiektów. To zapewnia wysoki poziom realizacji projekta w całości. 

Dział wykonuje tworzenie i opracowanie dokumentacji technicznej dla budownictwa:
- wodociągu gospodarczego i pitnego;
- wodociągu przemysłowego; 
- wodociągu przeciwpożarowego;
- ścieków gospodarczo - bytowych;
- ścieków przemysłowych;
- kanalizacji przemysłoej;
- kanalizacji deszczowej;
- systemów grzewczych;
- systemów wentylacyjnych;
- systemów klimatyzacji powietrza;
- urządzeń wewnętrznych gazowych;
- urządzeń zewnętrznych gazowych.

Przyjęte rozwiązania projektowe określone dokumentacją, zostały zrealizowane w zbudowanych obiektach. Te rozwiązania zapewniają bezproblemowe i wieloletnie eksploatacje wewnętrznych oraz zewnętrznych systemów oraz sieci budynków i konstrukcji.

Ipit