Wróć

Perpektywy rozwoju BIM infrastruktury transportowej

W dzisiejszym społeczeństwie są bardzo szybkie zmiany związane z blyskawicznym rozwojem technologij informacyjnych. Nie pozostaje na ławce rezerwowych brąża projektowania a budownictwa obiektów infrastruktury transportowej, gdzie coraz bardziej popularnym wykorzystanie informacyjnych modeli budynków (BIM). 

Model informacyjna obiekta infrastruktury transportowej (BIM) – zbiór elementów graficznych oraz informacji, posługująca źródłem wiedzy o projektowaniu, modernizacji, rekonstrukcji i o budownictwie obiekta infrastruktury, przedstawione w sposób zorganizowany oraz polączonych pomiędzy sobą elektronicznie. 

Dla wykonania projektu z wykorzystaniem technologii modelowania informacyjnego jest niezbędnym wyjaśnić jeden zbiór procesów uniwersalnych, metod standardowych oraz procedur, które są detalizowane i określane dla każdego indywidualnego projektu.Odpowiednio, wyraźnie pojawia się pytanie o dokumentacji prawnej, która reguluje zasady i metody pracy z BIM. Niestety, ale w tej chwilie na Ukrainie nie istnieje bazy technicznej po modeliowaniu informacyjnemu. W związku z tym, firmy projektowe z Ukrainy są wymuszone polegać się na normach zagranicznych, a same: BS 1192:2007»Wspólna produkcja informacji architektonicznej, inżynerijnej i projektowej – normy i przepisy», PAS 1192-2:2013 «Specyfikacja dla urządzania informacją projektów budowlanych z wykorzystaniem modeliowania informacyjnego» i tp.

Jedna z głównych zalet modeliowania informacyjnego jest minimalizacja wydatków środków na etapie projektowania, zabudowy a eksploatacju obiektów infrastruktury transportowej, zwiększenia poziomu bezpieczeństwakonstrukcji inżynierskich, co jest bardzo ważne w czasach kryzysu gospodarczego.

Wykorzystanie BIM dla projektowania, zabudowy i eksploatacji obiektów liniowych to jest codzienna praktyka dla wielu rozwiniętych krajów. Istnieją strategie państwowe na wdrożenie BIM, w Wielkiej Brytanii to jest Digital Built Britain (strategia państwowa na wdrożenie BIM), w Niemczech istnieje mapa drogowa wdrożenia BIM dla obiektów infrastruktury transportowej. Dzięki wykorzystaniu modeliowania innformacyjnego już są sprojektowane: czerwona linia Metro w Doch (Katar), szybka kolei High Speed Two London – Birminghem (Wielka Brytania). 

W wielkiej Brytanii otrzymują największe wsparcie ze strony państwa na rozwój modeliowania informacyjnego. Same tam zostało wykonane kilka dużych projektów pilatażowych z wykorzystaniem tej technologii. Doświadczenie zdobyte od wykonania tych projektów pozwala Zjednoczonemu Królestwu tworzyć strategie sektorową: «Budowa 2015», w której BIM zajmuje centralną pozycje i pozwala mówić o takich rzeczach, jak:

  • skrócić czas realizacji o 50%;
  • zmniejszenie kosztów na zabudowe oraz eksploatacje o 33%;
  • wzrost eksportu usług projetowych a budowlanych 0 50%.

«Instytut Projektowania Infrastruktury Transportowej» sp. z o.o. jest jedną z największych firm, która projektuje obiekty infrastruktury transportowej, nie może pozostać na uboczu od progresu technicznego. Fachowcy naszego Instytutu aktywnie wykonują prace po stworzeniu wewnętrznego standardu BIM, który musi zawierać ogólne wymagania dla tworzonych modeli informacynych,  jak również wymogi ogólne dla kordynacji prac. Cele stworzenia prawdziwego standardu są:

  • określenie parametrówa a poleceń, zapewniających wysoką jakość i zgodność danych projektowych;
  • zapewnienie poprawności organizacji struktury plików i folderów, żeby zapewnić efektywną wymiane danymi z pracy zespolowej nad tym projektem;
  • standaryzacja wykorzystanych stylów, warstw i nazw w materialach graficznych.

Naszym zdaniem, kraj nie powinien zostać na uboczu. Ze względu na to, że rozwój BIM, jak pokazuje doświadczenia Wielkiej Brytanii, pozwoli Ukrainie znacznie zwiększyć eksport usług projektowych i w terminie integrować się do Europejskiej przestrzeni informacyjnej. Żeby to wszystko zrobić już teraz trzeba zajmować się opracowaniem norm i przepisów państwowych, a także rozpocząć projekty pilotażowe w celu zapoznania uczęstników rynku budowlanego i projektnego z BIM w świecie rzeczewistym. Prognoza dla rozwoju rynku budowlanego Global Construktion Report 2025 mówi o prognozowanym wzroście do 70%, oraz terminowe przygotowanie spółek państwowych do wprowadzenia technologii modeliowania informacyjnego pozwoli Ukrainie mówić o tym, że może zostać liderem w obszarze projektowania obiektów infrastruktury transportowej.

Ipit