Wróć

Rekonstrukcja drog samochodowych w regionie Luhańsk

Instytut opracowywuje dokumentacje projektowe z rekonstrukcji drog samochodowych na terenach : „Droga samochodowa T-13-13 Troickie – Białokurakino - Storobelsk”, „Droga samochodowa T-13-02 punkt kontrolny „Tanuszewka” – Starobelsk - Artemowsk”, „Droga samochodowa P-66 punkt kontrolny „Demino-Aleksandrowka” – Swatowo – Lisiczansk - Luhansk”, „Droga samochodowa P-07 Czuhujew – Melowoje (przez m. Starobelsk)”.

Projektom jest przewidziany istniejący średni remont drog samochodowych II kategorii na odcinkach łącznej długości 12,85 km. Obecny remont obejmuje prace w celu poprawy stanu nawierzchni drogowej: frezowanie istniejącej nawierzchni grubości 0,10m, wzmocnienie fundamentu betonem podkładowo – wyrównawczym grub. 0,15 m oraz wzmocnienie nawierzchni dwuwarstwowym asfaltobetonem grubości 0,15 m (drobnoziarniasty asfaltobeton 0,05 m , gruboziarnisty asfaltobeton – 0,10 m ).  Również, planowane prace nad umocnieniem poboczy. 

Na całym odcinku są planowane:  montaż znaków drogowych oraz urządzenie oznakowania drogowego. 

Ipit