Wróć

Rekonstrukcja kolei tramwajowych na ul.Moiseewskiej

Fachowcami naszego instytutu są tworzone rozwiązania projektowe z rekonstrukcji kolei tramwajowej na ul.Moiseewskiej w m.Charków. 

W projekcie są przewidziane rozwiązania techniczne z rekonstrukcji już istniejącej linii tramwajowej oraz udoskonalenie odcinku ruchu rewersyjnego tramwajów, co pozwoli wykonać rozszerzanie jezdni samochodowej i powiększyć zdolność przepustową na jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta.

Odcinek będzie wyposażony urządzeniami sygnalizacyjnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Zgodnie projektu będzie wykonana rekonstrukcja torów tramwajowych z zamianą istniejącej nawierzchni drogi kolejowej i poduszki balastowej żwirowej.

Na Ukrainie po raz pierwszy będzie przywiedziany system ogrzewania elektronicznego rozjazdów tramwajowych.

 

Ipit