Wróć

Kolej Północno- kaukaska

Przez fachowców Instytutu został wykonany kompleks prac projektowo- badawczych związany z obiektami kolei Północno – kaukaskiej.

Badania dla podbudowy, drugich torów, na odbudowanych odcinkach linii kolejowej obejmują badania inżynieryjno – geodezyjne, inżynieryjno – geologiczne i geotechniczne oraz badania hydrometeorologiczne.

Została stworzona dokumentacja projektowa i pracownicza dla zabudowy drugich torów, która oferuje:

  • rekonstrukcję istniejących kolei i dworców/stacji kolejowych oraz innych elementów dyskretnych. Indywidualnie zaprojektowane nasypy podbudowy z niewystarczająco mocnymi fundamentami;
  • rekonstrukcję istniejących przejazdów kolejowych z przebudową ich, w obiekty chronione;
  • zabudowę konstrukcji stucznych w ramach projektowania drugich torów : przepustów małych, średnich i dużych mostów, mostów dla pieszych i wiaduktów;
  • modernizację radiokomunikacji kolejowej i stacjonarnej, system informacyjny i analizy danych, form komunikacji technicznych opartych na wykorzystaniu cyfrowych systemów transmisji z wykorzystaniem linii komunikacji światłowodowych. Stworzenie systemu bezpieczeństwa i alarmu pożarowego obiektów projektowanych;
  • elektryfikacja drugich torów przy napięciu 27,5 kV AC;
  • elektrozasilenie odbiorców nietrakcyjnych, oświetlenie na zewnątrz stacji kolejowych, dworców i przebudowanych skrzyżowań i konstrukcji planowanych, przebudowę sieci elektroenergetycznych innych organizacji;
  • zabudowę budynków i konstrukcji dla personelu obsługującego oraz pasażerów, operacje ładowania/rozładowywania, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu automatyzacji, sterowania zdalnego i komunikacji, system elektrofikacji i zasilania elektrycznego, oraz dla zapewnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej i cywilnej;

W ramach przygotowań do XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 w Soczi, specjaliści Instytutu Projektowania Infrastruktury Transportowej Sp. z o.o. wykonali prace badawcze i projektowe.

Photos of object

Ipit