Wróć

Dział techniczny

Zgodnie z zatwierdzonym programem rozwoju, podstawowe działalności Instytutu są skierowane na osiągnięcie najwyższego poziomu jakości produkcji, spójność z standardami międzynarodowymi oraz zapewnienie maksymalnej efektywności procesów roboczych.

Przez dział został stworzony system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, certyfikowana na zgodność wymogom standardów międzynarodowych ISO 9000.

Praconiki działu wprowadzają nowoczesne technologii w produkcyjnych działach instytutu, w tym – projektowanie 3D z wykorzystaniem najnowszych międzynarodowych osiągnięćw danej dziedzinie. 

Fachowcami działu została stworzona przestrzeń informacyjna przedsiębiorstwa i wprowadzony system zarządzania dokumentacją techniczną oraz danymi inżynieryjnymi, co dało możliwość organizować archiwum dokumentacyjny nowego poziomu, w tym zapewnić nowoczesny poziom pracy zespolowej nad projektami. 

Pracowniki instytutu są członkami Ogólnoukraińskiej spółki „Izba projektantów w budownictwie”. 

W Krajowym rejtingu biznesowym, zgodnie z wynikami badań finansowo-ekonomicznych działalności przedsiębiorstw Ukrainy w latach 2011 oraz 2014, Instytut zoztał uhonorowany tytułem: „złotego rankingu” w 4ch nominacjach działalności finansowo-ekonomicznej. 

Dział wykonuje zadania:
- tworzenie i ulepszanie wymagań do jakości rozwiązań technicznych dla róźnych odcinków (rodzajów) dokumentacji projektowej w celu realizacji polityki technicznej instytutu podczas projektowania obiektów;
- kontrola jakości prac projektowych, prawidłowości przyjętych rozwiązań projektowych oraz spełnienie norm ustalonych, przepisów, materiałów rządzujących, standardów oraz innych materiałów;
- uogólnienie i badania zagranicznego i krajowego doświadczenia w projektowaniu i budownictwie, osiągnięć naukowych oraz technicznych, wspieranie ich wdrożenia do praktyki projektowania;
- uczestniczenie w koordynowaniu oraz ochronie rozwiązań projektowych w organizacjach eksperckich;
- przygotowywanie propozycji dotyczących rewizji istniejących przepisów z projektowania, budownictwa oraz eksploatacji urządzeń;
- kontrola wykonań rozwiązań doradztwa technicznego i zebrań;
- tworzenie i opracowanie planów szkoleń dla pracowników (szkolenia zewnętrzne), szkolenia technicznego oraz ekonomicznego (szkolenia wewnętrzne);
- zorganizowanie szkoleń wewnętrznych w działach przemysłowych;
- tworzenie systemu zarządzania jakością, zapewnienia kontroli wprowadzenia systemu zarządzania jakością;
- analiza propozycji oraz uwag dotyczących zarządzania jakością w całości, prygotowywania propozycji dla władz przedsiębiorstwa o udoskonaleniu systemu zarządzania jakością;
- rachunkowość i przechowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących standaryzacji oraz wniesienie zmian;
- rachunkowość i przechowywanie stworzonj dokumentacji projektowej oraz projektów standardowych;
- rachunkowość i przechowywanie literatury naukowo-technicznej;

Podstawowe działania:
- licencyjne zapewnienie wszystkich prac projektowych;
- zapewnienie pełnym kompletem dokumentacji techniczno-normatywnej;
- wykonanie kontroli normatywnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- rejestracja, rachunkowość oraz przechowywanie (archiwizacja) oryginałów i kopii PSD;
- zwiększenie poziomu standardyzacji oraz unifikacji projektów;
- organizacja szkoleń dla specjalistów instytutu, również udział w przeprowadzeniu seminarów, wystaw, konferencji naukowo-technicznych oraz zebrań.

Ipit