Wróć

Dział organizacji budownictwa

Dział tworzy sekcje „Projekt organizacji budownictwa” (POB) i „Projekt organizaji prac demontażowych obiektów liniowych oraz obiektów budowania kapitalnego”(POD) w strukturze dokumentacji projektowej obiektów liniowych oraz kompleksów ze względu na nowoczesne urządzenia technologiczne oraz techniczne w wykonaniu prac ogólno budowlanych i specjalistycznych. 

POB jest obowiązkowym dokumentem dla Klienta oraz organizacji, wykonującej budowe i tworzenie projektu produkcji prac na obiekcie.  

Projekt organizacji budownictwa zawiera:
- plan kalendarzowy budowy, w którym na podstawie ogólnego organizacyjnego oraz technologicznego schematu, są produkowane kolejność i czas budowy budynków, konstrukcji i prac przygotowawczego etapu, z podziałem inwestycji jak i objętości prac budowlano-instalacyjnych po etapach i czasie.
- budowlany plan generalny, w którym jest taśma czasowa z oznaczeniem lokalizacji budynków i konstrukcji tymczasowych, potrzebnych dla budownictwa drog kolejowych oraz samochodowych, obiektów przemysłowych i cywilnych, komunikacji inżynieryjnych, również obiektów bazy przemysłowej, magazynów towarowych i żuraw, jak istniejących tak i podlegających rozbiórce konstrukcji.
- organizacyjnie-technologiczne schematy instalacji konstrukcji podstawowych konstrukcji oraz opis produkcji prac budowlano-instalacyjnych. Wskazówki odnośnie wykonania prac podczas okresu zimowego i letniego, również lista głównych typów prac, dla których są tworzone akty na pracę skrytą. 

POB jest tworzony biorąc pod uwagę używanie form nowoczesnych oraz metody organizacji, planowania budowy oraz urządzenia procesem prac budowlanych; przestrzeganie okresów normatywnych trwania budownictwa; zapewnienie terminowego przygotowania obiektów budowlanych do asymilacji potęg projektowych; zastosowanie procesów technologicznych, które zapełniają wymagany poziom jakości budownictwa.

Specjaliści działu mają doświadczenie zawodowe jak budowlane, tak i bezpośrednio eksploatacyjne, zapewniają celowość wszystkich organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych rozwiązań żeby osiągnąć rezultat końcowy – oddanie do eksploatacji o odpowiednie jakości w określonym terminie. 

Ipit