Wróć

Dział planów generalnych i dróg samochodowych

Wysoko wykwalifikowani specjaliści działu oraz wyposażenie nowoczesnymi technologiami – to wszystko daje możliwość stworzyć dokumentacje techniczną dla zabudowy, rekonstrukcji oraz remontu kapitalnego drog samochodowych, skrzyżowań dwupoziomowych, obiektów infrastruktury kolejowej, mostowo- pontonowych przepraw, kamieniołomów gruntowych, torfu, hydromechanizowanych przechowywań piasku i prac zabezpieczenia brzegu.  Dział realizuje projekty planów generalnych przedsiębiorstw przemysłowych oraz obiektów infrastruktury transportowej i inżynerii lądowej.

Dział zajmuje się pytaniami o rozwoju i współprace ze wszystkimi firmami zainteresowanymi w planowaniu terena, upiększania krajobrazu oraz przygotowania aktów wyboru trasy i terenów z ziemią dla obiektów proektowania. Dokonując wybór tras i podczas zatwierdzeń, dział pracuje na własną rękę z Komitetami Gruntowymi,  Narodową Fundacją lasu, właścicielami terenów oraz innymi organizacjami. 

Tworzona dokumentacja projektu, w razie potrzeby, towarzyszy z Komitetami Gruntowymi do otrzymania pozytywnego wyniku.

Podczas stworzenia dokumentacji projektowej, w swojej prace dział wykorzystuje nowoczesne technologii , najnowszy sprzęt i oprogramowanie: AutoCAD, Robur (drogi samochodowe), Radon, CREDO „ZNAK”.

Głównym zadaniem działu jest stworzenie i opracowanie dokumentacji technicznej w kierunkach:
• budowa, przebudowa oraz remont kapitalny drog samochodowych wszystkich kategorii, w tym przemysłowych i komunikacyjnych;
• obiekty infrastruktury drogowej;
• węzły drogowe na różnych poziomach;
• mostowo-pontonowe przeprawy z podejściami;
• kamieniołomy nasucho ryte oraz hydromechaniczne;
• plany generalne przędsiębiorstw przemysłowych i rolnych, obiektów infrastruktury transportowej oraz inżynerii lądowej.

 

Ipit