Wróć

Dział Głównych Inżynierów Projektu

Dla udanej realizacji całego kompleksu prac projektowo-badawczych, od zbiorów danych podstawowych i badań do uruchomienia eksploatacji objektu, jest wymagana praca wszystkich jednostek strukturalnych instytutu projektowania. Dział głównych inżynierów projektu wykonuje efektywne zarządanie projektami w ciągu całego życia działu.

W dziale pracują fachowcy – głównie inżynierowie projektów, wykonujący ogólne zarządzanie procesem tworzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, zgodnie z zadaniem na projektowanie (w tym z uwzględnieniem przepisów prawnych, budowlanych oraz technicznych norm, specyfikacji i przepisów, innych materiałów dotyczących projektowania i realizacji dokumentacji technicznej oraz projektowej).

Główni inżynierowie zapewniają współpracę z klientami oraz firmami podwykonawczymi, zarządzają interakcjami pomiędzy działami produkcyjnymi instytutu.

Ipit