Wróć

Kolej Moskiewska

Kolej Moskiewska jest jednym z najważniejszych projektów modernizacji infrastruktury transportowej w Moskwie. Realizacja komleksowego projektu „Rozwój i Przebudowa kolei w Moskwie” odegrała wielkie znaczenie w stworzeniu nowego inwestorskiego projektu w Moskwie, zapewniając wysoki poziom jakości obsługi pasażerskiej. Projekt ten obejmuje przebudowę istniejących linii kolejowych i zabudowę nowych, konstrukcji sztucznych, elektryfikację ronda, oraz zabudowę budynków i konsrukcji infrastruktury kolejowej.

Projekt przebudowy przewiduje stworzenie ponad 30 węzłów transportowo -przesiadkowych i punktów przystankowych, z których połowa zostanie zintegrowana ze stacjami metra; 9 stacji będzie się przecinać z isniejącymi liniami kolejowymi ukierunkowanymi do centrum miasta oraz regionu, w związku z czym zostanie powiększony komfort i użyteczność transportu regionalnego. Wszystkie stworzone węzły transportowo –przesiadkowe będą integrowane z transportem naziemnym miasta. Łączna długość dróg wynosi 54 km.

W wyniku realizacji projektu, mieszkańcy będą mieli więcej niż 350 opcji przesiadek co znacznie zmniejszy obciążenie centralnej części miasta i zwiększy połączenia sieci transportowej w Moskwie. Cały ruch ciężerowy i techniczny będzie przeniesiony na ponownie wybudowaną trzecią linię.

Przebudowa Moskiewskiej linii kolejowej jest zaprojektowana, żeby dać nowy impuls nie tylko rozwoju nowym strefom przemysłowym, ale również rozwiązaniu wielu problemów ruchu transportowego metropolii.

Instytut Projektowania Infrastruktury Transportowej Sp. z o.o. zrobił znaczny postęp w projektowaniu obiektu. Fachowcy naszego Instytutu zaprojektowali rozwiązanie drogowe dla 4 przęseł i 3 stacji kolejowych, elektryfikacji i zasiłania elektrycznego 5 przęseł, 6 stacji kolejowych, przebudowy konstrukcji sztucznych, zabudowy nowych budynków oraz konstrukcji.

Photos of object

Ipit