Wróć

Wyniki Forum «Technologii BIM w budownictwie oraz infrastrukturze»

5-6 pażdziernika 2016 roku w Kijowie odbyło się Forum «Technologii BIM w budownictwie oraz infrastruktirze», organizowane przez «Instytut Projektowania Infrastruktury Transportowej» sp. z o.o. i sp. «Arkada», wspólnie z firmą Autodesk i Przedsiębiorstwem Państwowym Ministerstwa Obrony Ukrainy «Centralny Instytut Projektowania». 

Na Forumie zostały przedstawione raporty integratorów oprogramowania i doświadczonych użytowniów. Przede wszystkim, PP MOU «Centralny Instytut Projetowania», S.A. «ArcelorMittal Kryvyi Rih» oraz Firma Prywatna «Ekwent». Na drugi dzień foruma, poświęconego Obiektom infrastruktury transportowej, wystąpili przedstawicieli naszego Instytutu. Wystąpienie dotyczyło tematyki «Drog do rozwoju BIM na Ukrainie». Także nasze przedstawicieli podzielili się wiedzą i doświadczeniem  w obszarze tworzenia części graficznej modeli informacyjnej a zarządzaniem danymi projektów. 

Jednym z głównych wyników Forum jest decyzja o stworzeniu stowarzyszenia spółek zainteresowanych na rozwoju technologij BIM. «Instytut Projektowania Infrastruktury Transportowej» sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych wziąć udział w procesie popularyzacji oraz rozwoju BIM na Ukrainie. 

 

Ipit