Назад

Відділ екології та гідрології

Напрям діяльності відділу полягає в комплексному дослідженні компонентів природного середовища (вивчення гідрометеорологічних і екологічних умов місцевості), в розробці проектних рішень, спрямованих на запобігання або мінімізацію можливих негативних дій, що виникають при будівництві і експлуатації об'єктів.

В основні завдання входить:

  • Виконання інженерно-екологічних досліджень;
  • Виконання інженерно-гідрометеорологічних досліджень;
  • Розробка заходів щодо зниження негативної дії на довкілля;
  • Еколого-економічна оцінка проектних рішень.

Інженерно-гідрометеорологічні вишукування забезпечують комплексне вивчення гідрометеорологічних умов місцевості і прогноз можливих змін цих умов в результаті взаємодії з об'єктом.

 

Інженерно-екологічні вишукування забезпечують вивчення сучасного екологічного стану окремих компонентів природного середовища, а також екосистеми в цілому, їх стійкості до техногенних дій і здатності до відновлення.

Основними завданнями інженерно-гідрометеорологічних вишукування є: оцінка водних ресурсів, отримання необхідних і достатніх матеріалів і даних для ухвалення обгрунтованих проектних рішень, включаючи вибір місця розміщення об'єкту будівництва і його інженерний захист від несприятливих гідрометеорологічних дій, а також визначення умов наступної безпечної експлуатації споруд.

Основними завданнями інженерно-екологічних досліджень є: аналіз сучасного стану природних компонентів (грунтів, атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод та ін.), розробка попереднього прогнозу можливих несприятливих змін природного і техногенного середовища, а також розробка пропозицій і рекомендацій по запобіганню і зниженню несприятливих наслідків, необхідних при подальшій розробці проектних рішень.

При проведенні оцінки дії на довкілля розглядаються питання екологічної безпеки у зв'язку з наміченою господарською діяльністю.

Основною метою розробки розділу є: оцінка дії на довкілля прийнятих проектних рішень по будівництву і експлуатації об'єктів, оцінка ефективності технічних рішень і заходів щодо ліквідації (пом'якшенню) можливих негативних наслідків для довкілля і здоров'я населення.

Розділ містить проектні рішення з елементами екологічного нормування, які повинні враховуватися при реалізації і контролі запланованої діяльності.

При проектуванні застосовується сертифіковане  програмне забезпечення і устаткування, яке дозволяє якісно і на високому рівні виконувати дослідницькі роботи.

Ipit