Назад

Відділ головних інженерів проектів

Для успішного виконання усього комплексу проектно-вишукувальних робіт від збору початкових даних і досліджень до введення об'єкту в експлуатацію вимагається згуртована робота усіх структурних підрозділів проектного інституту. Відділ головних інженерів проекту виконує ефективне управління проектами упродовж усього його життєвого циклу.

У відділі працюють фахівці - головні інженери проектів, що здійснюють комплексне керівництво процесом створення проектної і кошторисної документації відповідно до завдання на проектування з урахуванням чинного законодавства, будівельних норм і правил, стандартів, технічних умов і інших керівних матеріалів по розробці і оформленню проектної і іншій технічній документації.

Головні інженери проектів забезпечують оперативну взаємодію із замовниками і субпідрядними організаціями, керують взаємодіями між виробничими відділами інституту.

Ipit