Назад

Технічний відділ

Згідно із затвердженою програмою розвитку основні напрями діяльності інституту спрямовані на досягнення найвищого рівня якості продукції, відповідність міжнародним стандартам і забезпечення максимальної ефективності робочих процесів.

Відділом розроблена, впроваджена система управління якістю на підприємстві, сертифікована на відповідність вимогам міжнародних стандартів серії ISO 9000.

Співробітники відділу впроваджують новітні технології проектування у виробничих відділах інституту, у тому числі - 3D проектувань з використанням останніх світових досягнень в цій області.

Силами співробітників відділу побудований єдиний інформаційний простір підприємства і впроваджена система управління документообігом електронної технічної документації і інженерними даними, що дозволило організувати електронний архів технічної документації нового рівня, і тим

самим, забезпечити сучасний рівень колективної роботи над проектами.

Співробітники інституту є членами Всеукраїнської громадської організації "Гільдія проектувальників в будівництві" (ВУГИП).

У Національному бізнес-рейтингу за результатами фінансово-економічного аналізу діяльності підприємств України в 2011 і 2014 рр. інститут був удостоєний звання: "золото рейтингу" по сумі 4-х номінацій фінансово-економічної діяльності.

Відділ вирішує наступні завдання:

- формування і вдосконалення вимог до якості технічних рішень по окремих розділах (частинах) проектної документації в цілях реалізації технічної політики інституту при проектуванні об'єктів;

- контроль якості виконуваних проектних робіт, правильності прийнятих проектних рішень і дотримання встановлених нормативів, інструкцій, керівних матеріалів, стандартів і інших документів;

- вивчення і узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду проектування і будівництва, досягнень науки і техніки і сприяння їх впровадженню в практику проектування;

- участь в узгодженні і захисті проектних рішень в експертних організаціях;

- підготовка пропозицій по перегляду діючих нормативних документів по проектуванню, будівництву і експлуатації об'єктів;

- контроль виконання рішень технічних рад і нарад;

- розробка планів підвищення кваліфікації персоналу (зовнішнє навчання), технічного і економічного навчання (внутрішнє навчання);

- організація внутрішнього навчання у виробничих відділах підприємства;

- розробка системи управління якістю, забезпечення контролю  впровадження системи управління якістю;

- аналіз речень і зауважень по окремих документах (елементах) і системи управління якістю в цілому, підготовка пропозицій керівництву підприємства по вдосконаленню системи управління якістю;

- облік і зберігання внутрішніх нормативних документів по стандартизації і внесення в них змін;

- облік і зберігання розробленої і випущеної проектної документації і типових проектів;

- облік і зберігання науково-технічної літератури.

Основні напрями діяльності:

- ліцензійне забезпечення усіх проектних робіт;

- забезпечення повним комплектом нормативно-технічної документації (ПКД);

- здійснення нормативного контролю проектно-кошторисної документації (ПКД);

- реєстрація, облік і архівне зберігання  оригіналів і копій ПКД;

- підвищення рівня стандартизації і уніфікації проектів;

- організація проходження фахівцями інституту курсів підвищення кваліфікації, а також участі в проведенні виставок, семінарів, науково-технічних конференцій і нарад.

Ipit